ΙΧΘΥΕΣ

 Για να βρείτε τον Ωροσκόπο σας, επιλέξτε την ημερομηνία γεννήσεώς σας και την ώρα! ΩΡΕΣ 20/2 – 28 & 29/2 1/3 – 10/3 11/3 – 20/3 00:00 Σκορπιός Σκορπιός Σκορπιός 00:30 Σκορπιός Σκορπιός Τοξότης 01:00 Σκορπιός Σκορπιός Τοξότης 01:30 Σκορπιός Τοξότης Τοξότης 02:00 Τοξότης Τοξότης Τοξότης 02:30 Τοξότης Τοξότης Τοξότης 03:00 Τοξότης Τοξότης Αιγόκερως 03:30 Τοξότης Τοξότης Αιγόκερως 04:00 Τοξότης Αιγόκερως Αιγόκερως 04:30 Αιγόκερως Αιγόκερως Αιγόκερως 05:00 Αιγόκερως Αιγόκερως Υδροχόος

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

 Για να βρείτε τον Ωροσκόπο σας, επιλέξτε την ημερομηνία γεννήσεώς σας και την ώρα! ΩΡΕΣ 21/1 – 31/1 1/2 – 9/2 10/2 – 19/2 00:00 Ζυγός Ζυγός Σκορπιός 00:30 Ζυγός Σκορπιός Σκορπιός 01:00 Σκορπιός Σκορπιός Σκορπιός 01:30 Σκορπιός Σκορπιός Σκορπιός 02:00 Σκορπιός Σκορπιός Σκορπιός 02:30 Σκορπιός Σκορπιός Τοξότης 03:00 Σκορπιός Τοξότης Τοξότης 03:30 Σκορπιός Τοξότης Τοξότης 04:00 Τοξότης Τοξότης Τοξότης 04:30 Τοξότης Τοξότης Τοξότης 05:00 Τοξότης Τοξότης Αιγόκερως 05:30 Τοξότης

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Για να βρείτε τον Ωροσκόπο σας, επιλέξτε την ημερομηνία γεννήσεώς σας και την ώρα! ΩΡΕΣ 22/12 – 31/12 1/1 – 10/1 11/1 – 20/1 00:00 Ζυγός Ζυγός Ζυγός 00:30 Ζυγός Ζυγός Ζυγός 01:00 Ζυγός Ζυγός Ζυγός 01:30 Ζυγός Ζυγός Σκορπιός 02:00 Ζυγός Ζυγός Σκορπιός 02:30 Ζυγός Σκορπιός Σκορπιός 03:00 Σκορπιός Σκορπιός Σκορπιός 03:30 Σκορπιός Σκορπιός Σκορπιός 04:00 Σκορπιός Σκορπιός Σκορπιός 04:30 Σκορπιός Σκορπιός Τοξότης 05:00 Σκορπιός Τοξότης Τοξότης 05:30 Σκορπιός

ΤΟΞΟΤΗΣ

 Για να βρείτε τον Ωροσκόπο σας, επιλέξτε την ημερομηνία γεννήσεώς σας και την ώρα! ΩΡΕΣ 23/11 – 1/12 2/12 – 11/12 12/12 – 21/12 00:00 Παρθένος Παρθένος Παρθένος 00:30 Παρθένος Παρθένος Παρθένος 01:00 Παρθένος Παρθένος Ζυγός 01:30 Παρθένος Ζυγός Ζυγός 02:00 Ζυγός Ζυγός Ζυγός 02:30 Ζυγός Ζυγός Ζυγός 03:00 Ζυγός Ζυγός Ζυγός 03:30 Ζυγός Ζυγός Σκορπιός 04:00 Ζυγός Ζυγός Σκορπιός 04:30 Ζυγός Σκορπιός Σκορπιός 05:00 Σκορπιός Σκορπιός Σκορπιός 05:30 Σκορπιός

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

 Για να βρείτε τον Ωροσκόπο σας, επιλέξτε την ημερομηνία γεννήσεώς σας και την ώρα! ΩΡΕΣ 24/10 – 2/11 3/11 – 12/11 13/11 – 22/11 00:00 Λέων Λέων Παρθένος 00:30 Λέων Παρθένος Παρθένος 01:00 Λέων Παρθένος Παρθένος 01:30 Παρθένος Παρθένος Παρθένος 02:00 Παρθένος Παρθένος Παρθένος 02:30 Παρθένος Παρθένος Παρθένος 03:00 Παρθένος Παρθένος Ζυγός 03:30 Παρθένος Ζυγός Ζυγός 04:00 Ζυγός Ζυγός Ζυγός 04:30 Ζυγός Ζυγός Ζυγός 05:00 Ζυγός Ζυγός Ζυγός 05:30 Ζυγός

ΖΥΓΟΣ

 Για να βρείτε τον Ωροσκόπο σας, επιλέξτε την ημερομηνία γεννήσεώς σας και την ώρα! ΩΡΕΣ 24/9 – 2/10 3/10 – 13/10 14/10 – 23/10 00:00 Καρκίνος Λέων Λέων 00:30 Λέων Λέων Λέων 01:00 Λέων Λέων Λέων 01:30 Λέων Λέων Λέων 02:00 Λέων Λέων Παρθένος 02:30 Λέων Παρθένος Παρθένος 03:00 Λέων Παρθένος Παρθένος 03:30 Παρθένος Παρθένος Παρθένος 04:00 Παρθένος Παρθένος Παρθένος 04:30 Παρθένος Παρθένος Παρθένος 05:00 Παρθένος Παρθένος Ζυγός 05:30 Παρθένος

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Για να βρείτε τον Ωροσκόπο σας, επιλέξτε την ημερομηνία γεννήσεώς σας και την ώρα! ΩΡΕΣ 24/8 – 2/9 3/9 – 13/9 14/9 – 23/9 00:00 Καρκίνος Καρκίνος Καρκίνος 00:30 Καρκίνος Καρκίνος Καρκίνος 01:00 Καρκίνος Καρκίνος Λέων 01:30 Καρκίνος Καρκίνος Λέων 02:00 Καρκίνος Λέων Λέων 02:30 Λέων Λέων Λέων 03:00 Λέων Λέων Λέων 03:30 Λέων Λέων Λέων 04:00 Λέων Λέων Παρθένος 04:30 Λέων Παρθένος Παρθένος 05:00 Λέων Παρθένος Παρθένος 05:30 Παρθένος

ΛΕΩΝ

 Για να βρείτε τον Ωροσκόπο σας, επιλέξτε την ημερομηνία γεννήσεώς σας και την ώρα! ΩΡΕΣ 23/7 – 2/8 3/8 – 12/8 13/8 – 23/8 00:00 Ταύρος Δίδυμοι Δίδυμοι 00:30 Δίδυμοι Δίδυμοι Καρκίνος 01:00 Δίδυμοι Δίδυμοι Καρκίνος 01:30 Δίδυμοι Καρκίνος Καρκίνος 02:00 Καρκίνος Καρκίνος Καρκίνος 02:30 Καρκίνος Καρκίνος Καρκίνος 03:00 Καρκίνος Καρκίνος Λέων 03:30 Καρκίνος Καρκίνος Λέων 04:00 Καρκίνος Λέων Λέων 04:30 Λέων Λέων Λέων 05:00 Λέων Λέων Λέων 05:30 Λέων

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

   Για να βρείτε τον Ωροσκόπο σας, επιλέξτε την ημερομηνία γεννήσεώς σας και την ώρα! ΩΡΕΣ 22/6 – 1/7 2/7 – 12/7 13/7 – 22/7 00:00 Κριός Κριός Ταύρος 00:30 Κριός Κριός Ταύρος 01:00 Ταύρος Ταύρος Δίδυμοι 01:30 Ταύρος Δίδυμοι Δίδυμοι 02:00 Ταύρος Δίδυμοι Δίδυμοι 02:30 Δίδυμοι Δίδυμοι Δίδυμοι 03:00 Δίδυμοι Δίδυμοι Καρκίνος 03:30 Δίδυμοι Καρκίνος Καρκίνος 04:00 Καρκίνος Καρκίνος Καρκίνος 04:30 Καρκίνος Καρκίνος Καρκίνος 05:00 Καρκίνος Καρκίνος Καρκίνος 05:30 Καρκίνος

ΔΙΔΥΜΟΙ

  Για να βρείτε τον Ωροσκόπο σας, επιλέξτε την ημερομηνία γεννήσεώς σας και την ώρα! ΩΡΕΣ 22/5 – 31/5 1/6 – 10/6 11/6 – 21/6 00:00 Υδροχόος Υδροχόος Ιχθύς 00:30 Υδροχόος Ιχθύς Ιχθύς 01:00 Υδροχόος Ιχθύς Κριός 01:30 Ιχθύς Κριός Κριός 02:00 Ιχθύς Κριός Ταύρος 02:30 Κριός Ταύρος Ταύρος 03:00 Κριός Ταύρος Δίδυμοι 03:30 Ταύρος Δίδυμοι Δίδυμοι 04:00 Ταύρος Δίδυμοι Δίδυμοι 04:30 Δίδυμοι Δίδυμοι Δίδυμοι 05:00 Δίδυμοι Δίδυμοι Καρκίνος 05:30 Δίδυμοι

ΤΑΥΡΟΣ

  Για να βρείτε τον Ωροσκόπο σας, επιλέξτε την ημερομηνία γεννήσεώς σας και την ώρα! ΩΡΕΣ 21/4 – 29/4 30/4 – 9/5 10/5 – 21/5 00:00 Τοξότης Αιγόκερως Αιγόκερως 00:30 Αιγόκερως Αιγόκερως Αιγόκερως 01:00 Αιγόκερως Αιγόκερως Υδροχόος 01:30 Αιγόκερως Υδροχόος Υδροχόος 02:00 Υδροχόος Υδροχόος Ιχθύς 02:30 Υδροχόος Υδροχόος Ιχθύς 03:00 Υδροχόος Ιχθύς Κριός 03:30 Ιχθύς Κριός Κριός 04:00 Ιχθύς Κριός Ταύρος 04:30 Κριός Ταύρος Ταύρος 05:00 Κριός Ταύρος Δίδυμοι 05:30 Ταύρος

ΚΡΙΟΣ

  Για να βρείτε τον Ωροσκόπο σας, επιλέξτε την ημερομηνία γεννήσεώς σας και την ώρα! ΩΡΕΣ 21/3 – 30/3 31/3 – 9/4 10/4 – 20/4 00:00 Τοξότης Τοξότης Τοξότης 00:30 Τοξότης Τοξότης Τοξότης 01:00 Τοξότης Τοξότης Αιγόκερως 01:30 Τοξότης Αιγόκερως Αιγόκερως 02:00 Τοξότης Αιγόκερως Αιγόκερως 02:30 Αιγόκερως Αιγόκερως Αιγόκερως 03:00 Αιγόκερως Αιγόκερως Υδροχόος 03:30 Αιγόκερως Υδροχόος Υδροχόος 04:00 Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύς 04:30 Υδροχόος Ιχθύς Ιχθύς 05:00 Υδροχόος Ιχθύς Κριός 05:30

error: Content is protected! © 2016 Copyright Astro1.gr | All Rights Reserved.