Δαχτυλοσκόπηση

Δακτυλοσκόπηση

Η τεχνολογία του μηχανήματος της Δακτυλοσκόπησης, είναι στηριγμένη στην ηλεκτροφωτογραφία Κίρλιαν. Η δακτυλοσκόπηση, λοιπόν είναι η έγχρωμη ηλεκτροφωτογραφία των μήλων των δακτύλων. Αυτού του είδους η ηλεκτροφωτογράφηση δείχνει το ενεργειακό πεδίο που υπάρχει. Το ενεργειακό αυτό πεδίο (αύρα), χωρίζεται σε 73 τομείς, οι οποίοι αντιστοιχούν στα καταληκτικά σημεία των ενεργειακών μεσημβρινών και βρίσκονται στα μήλα των δακτύλων. Πιο απλά, οι 73 τομείς αντιστοιχούν στα διάφορα όργανα του ανθρώπινου σώματος. Με

error: Content is protected! © 2016 Copyright Astro1.gr | All Rights Reserved.